Dołącz do nas – studiuj blisko domu –zaproszenie do studiowania w Instytucie Technicznym Uczelni Państwowej w Sanoku.

Drodzy Kandydaci!

Od kilkunastu lat kształcimy inżynierów cenionych nie tylko na regionalnym rynku pracy. Oferujemy atrakcyjne i adekwatne do potrzeb rynku pracy kierunki, modyfikujemy programy kształcenia, uczestniczymy w atrakcyjnych formach wymiany studentów, staramy się zapewnić zindywidualizowanie Twojego procesu kształcenia.Dodatkowym atutem studiowania w Instytucie Technicznym w roku akademickim 2016/2017 będzie możliwość skorzystania z oferty przedstawicieli firmy Pass-Pol. Efektem starań władz uczelni jest współpraca z jednym z największych zakładów na Podkarpaciu, która zaczyna przynosić wymierne korzyści. Pass-Pol to firma, która chce uczestniczyć w kształceniu inżynierów na nowoczesnym sprzęcie technodydaktycznym tak, jak to ma miejsce w krajach wysokorozwiniętych. Firma ta zaoferowała doposażenie laboratoriów, prowadzenie zajęć przez specjalistów praktyków z przemysłu, realizację praktyk, staży, wizyt i wyjazdów studyjnych oraz zatrudnianie absolwentów Instytutu Technicznego.Mamy aspirację stworzyć w Sanoku centrum rozwojowe, w którym będą powstawały prototypy nowych wyrobów wdrażanych do produkcji w fabrykach koncernu.

Potrzebujemy ludzi kreatywnych, nie zwlekaj, zadbaj o swoją przyszłość – zostań inżynierem, to gwarancja atrakcyjnej pracy i dobrej płacy

Dyrektor

Instytutu Technicznego

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (inż., S/S26+/NS)

ze specjalnością: informatyka stosowana w budowie maszyn

Absolwent specjalności Informatyka stosowana w budowie maszyn będzie znał, oprócz zagadnień ogólnoinżynierskich, kierunkowe specjalistyczne związane z obszarami stosowania nowoczesnej technologii wspomaganej numerycznymi metodami i narzędziami do sprawnego i szybkiego przygotowania otoczenia pracy oraz wytwarzania i kontroli tego procesu. Absolwenci potrafią stosować oprogramowania do: komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania, symulacji procesów i zjawisk fizycznych, pomiarów i kontroli parametrów fizycznych. Potrafią programować i generować sterowanie układami, które reprezentują tory ruchów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC i uchwyty oraz człony robotów przemysłowych. Potrafią tworzyć dokumentację warsztatową, przeprowadzić analizę funkcjonalną układu roboczego, optymalizować proces wytwórczy, stosować zintegrowane środowisko CAx, łączące różnorodne technologie.

ze specjalnością: zarządzanie jakości produkcji

Absolwent specjalności Zarządzanie jakością produkcji będzie znał zagadnienia ogólnoinżynierskie oraz specjalistyczne kierunkowe związane z wybranymi obszarami w których dominującą rolę odgrywa stosowana przewaga technologiczna wspierana nowoczesnym zapleczem technologii wspomaganej numerycznymi metodami i narzędziami do sprawnego i szybkiego przygotowania otoczenia pracy oraz wytwarzania i kontroli.

  

ze specjalnością: programowanie i obsługa obrabiarek CNC

Absolwent specjalności Programowanie i obsługa obrabiarek CNC będzie znał zagadnienia, ogólnoinżynierskie oraz specjalistyczne kierunkowe, związane z obsługą nowoczesnego parku maszynowego, metodami programowania i sterowania maszyn w oparciu o układy sterowania numerycznego. Rozszerzona wiedza z zakresu obróbek wydajnościowych pozwala stosować odpowiednie i efektywne metody wytwarzania. Absolwent potrafi: samodzielnie uzbrajać magazyn narzędziowy obrabiarki, napisać program sterujący, dobierać odpowiednie parametry nastawcze, symulować tor ruchu narzędzia, podejmować właściwą diagnozę oraz reagować na możliwości pojawiania się błędów obróbki. Absolwent może podjąć zatrudnienie, jako: programista maszyn CNC, ustawiacz obrabiarek, operator maszyn w obróbkach wymagający znacznej kompetencji itp.

 

ze specjalnością: elektryka przemysłowa

Absolwent specjalności Elektryka przemysłowa będzie znał zagadnienia ogólnoinżynierskie oraz specjalistyczne kierunkowe, w wyniku pozyskanej wiedzy oraz umiejętności będzie mógł przystąpić do egzaminu zewnętrznego SEP lub SEEP. Po ukończeniu studiów oraz uzyskaniu dodatkowych uprawnień absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie w zakładach energetyki zawodowej, przemysłowej itp

 

kierunek: INFRMATYKA (inż., S/S26+/NS)

ze specjalnością: programowanie komputerowe

Absolwenci kierunku informatyka specjalność programowanie komputerowe otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, pozwalające na rozwiązywanie problemów i ich algorytmizację, a następnie efektywną implementację programową. Przygotowanie w zakresie przedmiotów inżynierskich ułatwia eksploatację systemów informatycznych zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania. Wszechstronne przygotowanie w zakresie różnych języków programowania oraz innych narzędzi informatycznych daje kwalifikacje do pracy w specjalistycznych firmach informatycznych.

ze specjalnością: informatyka przemysłowa

Absolwenci kierunku informatyka specjalność informatyka przemysłowa otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii zarówno w zakresie systemów automatyzacji, robotyzacji analityki danych, sterowania produkcją czy też inżynierią produkcji. Absolwenci tej specjalności będą bardzo atrakcyjni na rynku pracy, ponieważ podstawowymi pracodawcami są firmy związane z nowoczesną produkcją.

 

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (mgr inż., S/S26+/NS)

ze specjalnością: informatyka stosowana w inżynierii mechanicznej

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest pogłębienie wiedzy, absolwentów pierwszego stopnia w zakresie nauk technicznych pod kątem zastosowania nowoczesnych rozwiązań i technologii stosowanych w obszarze inżynierii mechanicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności jej wykorzystania i stosowania. Ponadto w trakcie studiów absolwent zdobędzie pogłębione kompetencje społeczne, które będzie mógł wykorzystać w działalności zawodowej i społecznej. Efekty uczenia się posiadają wielokierunkowy charakter, obejmujący takie aspekty, jak mechanika, budowa maszyn, aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne, pozwalające na rozwiązywanie problemów w danym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania aktualnie stosowanych technologii i aplikacji, w tym technik innowacyjnych.

ze specjalnością: zarządzanie jakością produkcji

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest pogłębienie wiedzy, absolwentów pierwszego stopnia w zakresie menadżersko – inżynierskim, znajomości metod badania rynku, stosowania standardów i norm jakości. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki i statystyki przydatną do formułowania i rozwiązywania założonych zadań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Ponadto w trakcie studiów absolwent zdobędzie pogłębione kompetencje społeczne, które będzie mógł wykorzystać do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Efekty uczenia się posiadają interdyscyplinarny charakter kształcenia, łączący fundamentalną wiedzę inżynierską z obszaru inżynierii mechanicznej oraz technologii informatycznych z pogłębioną wiedzą w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, dotyczącą organizacji procesów produkcyjnych oraz zarządzania przedsiębiorstwem od poziomu operacyjnego do strategicznego.

ze specjalnością: energetyka wodorowa

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest pogłębienie wiedzy, absolwentów pierwszego stopnia w zakresie techniki i energetyki wodorowej, ponieważ w ostatnim czasie jest ona najszybciej rozwijającym się obszarem nowoczesnej energetyki i stanowi przyszłość w zakresie ekologicznego wytwarzania energii oraz jej przetwarzania na potrzeby gospodarki i przemysłu. Efekty uczenia się posiadają interdyscyplinarny charakter kształcenia, łączący fundamentalną wiedzę inżynierską z obszaru inżynierii mechanicznej oraz techniki wodorowej i odnawialnych źródeł energii z pogłębioną wiedzą dotyczącą sposobów bezpiecznego i ekologicznego magazynowania i przetwarzania różnych form energii (np. energii elektrycznej, ciepła, energii mechanicznej), rodzajów, właściwości oraz możliwości wykorzystania wodoru i innych źródeł energii odnawialnej w przemyślę, gospodarce naturalnej oraz transporcie.

 

Ostatnia modyfikacja: 31-01-2018
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

INSTYTUT TECHNICZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Reymonta 6 38-500 Sanok
Budynek C

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 982
Sekretariat 13 46 55 983
mibm@up-sanok.edu.pl