O Instytucie

Obecny Instytut Techniczny powstał jako Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku w roku akademickim 2003/2004. Pierwszym  Dyrektorem Instytutu był dr Jacek Dziok. W roku akademickim 2007/2008 uruchomiona została na studiach niestacjonarnych specjalność: Informatyka Stosowana w Technice.
Dzień 10 marca 2007 r. był bardzo ważny dla pierwszych studentów studiów stacjonarnych bowiem stali się inżynierami. Do obrony prac inżynierskich przystąpiło łącznie na studiach stacjonarnych 49 studentów, a na studiach niestacjonarnych 26 studentów.

W dniu 24 maja 2007 roku odbyło w obecności władz uczelni na czele z Panią Rektor PWSZ dr hab. Haliną Mieczkowską, pracowników dydaktycznych Instytutu MiBM na czele z dyrektorem dr hab. inż. Kazimierzem Jaraczem uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom studiów stacjonarnych. 
W 2008 roku uczelnia rozpoczęła prace  związane z  rozbudową,  przebudową  i adaptacją budynku. Zorganizowano ok. 700 miejsc dydaktycznych w tym profesjonalnie wyposażone pracownie fizyki, materiałoznawstwa, pracownie komputerowe oraz sale wykładowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Inwestycja wykorzystana została dla potrzeb nowo otwartej specjalności : „Informatyka stosowana w technice”.

Od 1.10.2008 Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn przekształcono w Instytut Techniczny, którego dyrektorem został dr hab. inż. Kazimierz Jaracz.

 W instytucie powstały dwa zakłady:

  • Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn - kierownik: prof. dr hab. inż. Zenon Hendzel
  • Zakład Informatyki Stosowanej w Technice - kierownik: dr hab. inż. Zygfryd Głowacz.

 Od 1.10.2012 r. funkcje kierowników zakładów w Instytucie Technicznym PWSZ w Sanoku pełnią:

  • Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn - kierownik: dr inż. Zygmunt Żmuda
  • Zakład Informatyki Stosowanej w Technice - kierownik: dr inż. Jan Ziobro.
 
Od 15.10.2013 r. funkcję Dyrektora Instytutu Technicznego pełni dr inż. Jan Ziobro
W dniu 14 listopada 2013 r. rozwiązano Zakład Informatyki Stosowanej w Technice. Pracowników oraz zakres ich działolności przejął Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn. Od 1.10.2015 r. na mocy decyzji Senatu rozwiązano Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn. Odtąd pracownicy i zakres ich działalności podlegają bezpośrednio pod Instytut Techniczny.
W dniu 3.07.2015r w Instytucie Technicznym w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, powołano organ doradczy pt. "Zespół Interesariuszy". W jego skład wchodzą pracodawcy z lokalnego rynku pracy i przedstawiciele kadry dydaktycznej Instytutu Technicznego.
Od 1.10. 2016 r wprowadzono w Instytucie Technicznym kształcenie studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w oparciu o system kształcenia praktycznego dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy. W tym celu utworzono w porozumieniu z firmą PASSPOL kształcenie inżenierskie o specjalnosciach:
  • Zarządzanie jakościa produkcji,
  • Logistyka w przedsiębiorstwie.
Od 1.10. 2016 r. rozpoczęto także w porozumienu z firma PASSPOL kształcenie słuchachy o profilu praktycznym na Studiach Podyplomowych pt.  "Zarządzanie jakością TQM".

INSTYTUT TECHNICZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Reymonta 6 38-500 Sanok
Budynek C

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 982
Sekretariat 13 46 55 983
mibm@pwsz-sanok.edu.pl