Ta współpraca się opłaca

31.01.2018

O tym, że biznes powinien współpracować z uczelniami, nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki temu firmy zyskują dobrze przygotowanych pracowników, mogą mieć wpływ na programy nauczania oraz prowadzić badania pod kątem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Z kolei uczelnie zyskują na atrakcyjności, mają szansę na zdobycie dodatkowych środków na rozwój i wzmocnienie swojej pozycji. Wspólnym celem jest dostosowanie kierunków i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Obecnie również państwo wprowadza rozwiązania systemowe, promujące współpracę między uczelniami a biznesem. Już 1 stycznia mają wejść w życie regulacje prawne korzystne dla przedsiębiorstw chcących inwestować w innowacje, badania i rozwój. Odliczenia będą wynosić nawet do 100 procent kosztów kwalifikowanych, niezależnie od wielkości firmy.
Znowelizowana ustawa o wsparciu działalności innowacyjnej z pewnością da polskiej gospodarce nowy impuls.

Firma Pass Polska podjęła współpracę z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową ponad rok temu. Powstały zalążki dualnego systemu kształcenia, łączącego wiedzę teoretyczną z praktyką; zmodyfikowano też program studiów. W roku akademickim 2016/2017 naukę w PWSZ podjęła duża grupa naszych pracowników – na studiach inżynierskich i podyplomowych.

Obie strony chcą kontynuacji. W ubiegłym tygodniu prezes Jaromir Wilusz i kierownicy wydziałów odwiedzili Instytut Techniczny PWSZ. Gości oprowadzał dr Jan Ziobro, dyrektor instytutu, który powiedział, że współpracą z uczelnią interesuje się coraz więcej firm, również spoza Sanoka. Czy przekuje się to na konkrety – wspólne projekty, badania, prace inżynierskie – pokaże najbliższa przyszłość. Prezes Wilusz zapowiada, że nasza firma będzie zmierzała w stronę większej automatyzacji i robotyzacji, co oznacza nie tylko większe zapotrzebowanie na specjalistyczne kadry, ale też konieczność rozwijania własnej myśli technicznej.

Jak widać ze zdjęć, wizyta była inspirująca i – miejmy nadzieję – przełoży się na konkrety.

Tekst i foto: PASS Polska

Galeria zdjęć

INSTYTUT TECHNICZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Reymonta 6 38-500 Sanok
Budynek C

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 982
Sekretariat 13 46 55 983
mibm@up-sanok.edu.pl