O sektorze "Automotive" w Uczelni Państwowej w Sanoku

03.10.2019

oficjalny_program_13_wrzesnia_2019_4_strona_4.jpg

W dniach 23-25 września odbyła się w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. "NAPĘDY POJAZDÓW, MODELOWANIE KOMPUTEROWE KONSTRUKCJI  I UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH”. Organizatorem konferencji był Instytut Techniczny UP, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Uroczystego aktu rozpoczęcia obrad dokonała Pani Rektor JM prof. dr hab. Elżbieta Cipora.

Głównym celem Konferencji było stworzenie płaszczyzny do wymiany myśli, prezentacji poglądów, refleksji, dorobku naukowego w inżynierii mechanicznej oraz nawiązanie dialogu i wymiany doświadczeń oraz podjęcie współpracy pomiędzy sektorami nauki i przemysłu. 

Uczestnicy podkreślili konieczność realizacji wspólnych przedsięwzięć na polu badawczym i rozwojowym z uwagi na skalę dynamiki i zachodzące zmiany na rynku. W debacie uczestniczyli przedstawiciele uznanych krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych i naukowo-badawczych oraz przedstawiciele firm z lokalnego otoczenia przemysłowego.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że konferencja była niezwykle udana i owocna i na pewno spotkają się tutaj za rok.

Organizatorzy serdecznie dziękują współorganizatorom, partnerom, sponsorom oraz komitetowi naukowemu konferencji za pomoc i wsparcie. 

WSPÓŁORGANIZATORZY:
• Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
• Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
• Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska"
• Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu
• Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

PARTNERZY
• Marszałek Województwa Podkarpackiego
• ADR Zagórz
• Autosan Sp. z o. o. w Sanoku
• Pass Polska Sp. z o. o. w Sanoku
• Sanok Rubber Company SA


SPONSORZY
• Marszałek Województwa Podkarpackiego
• Sanok Rubber Company SA
• ADR Zagórz
• Splast Krosno

KOMITET ORGANIZACYNY
• Przewodniczący: dr inż. Jan Ziobro
• V-ce przewodniczący: dr hab. inż. prof. PWSZ Jan Zwolak
• Sekretarz naukowy: dr inż. Zygmunt Żmuda
• Członkowie: dr Grzegorz Klimkowski, dr inż. Daniel Nycz, dr inż. Leszek Tomczewski, dr Rafał Reizer,
• dr inż. Stanisław Tor
• Sekretariat: mgr inż. Barbara Stankiewicz

KOMITET NAUKOWY
• Asst. Prof. dr Ibrahim Mutlu, Faculty of Technology, Kocaeli University (Turkey)
• Prof. dr hab. inż., dr h. c., Lothar Kroll, Department of Mechanical Engineering
• Chemnitz University of Technology (Germany)
• Prof. Maria Slomiana, Department of Mechanical Engineering, Widener University (USA)
• Prof. dr hab. inż. Ihor Hrytsaj, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Ukraina)
• Prof. dr Rolf Jung, Center of Technology, Kempten University (Germany)
• Dr hab., prof. UP, Barbara Garbarz – Glos, Instytut Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
• Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Politechnika Krakowska
• Prof. dr hab. inż. Zenon Hendzel, Politechnika Rzeszowska
• Dr hab. inż., prof. PWSZ, Kazimierz Jaracz, PWSZ w Sanoku
• Prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński, Uniwersytet Rzeszowski
• Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie
• Prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
• Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda, Politechnika Rzeszowska
• Dr hab. inż., prof. PRz, Adam Marciniec, Politechnika Rzeszowska
• Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, Politechnika Rzeszowska
• Prof. dr hab. inż. Stanisław Skrzypek, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie
• Dr hab. inż., prof. PK, Andrzej Sobczyk, Politechnika Krakowska
• Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
• Prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie
• Dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie
• Dr inż. Jan Ziobro, PWSZ w Sanoku
• Dr hab. inż., prof. PWSZ, Jan Zwolak, PWSZ w Sanoku

Galeria zdjęć

INSTYTUT TECHNICZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Reymonta 6 38-500 Sanok
Budynek C

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 982
Sekretariat 13 46 55 983
mibm@up-sanok.edu.pl