Instytutowe porozumienie o współpracy

26.03.2021

W dniu 23.03.2021 w Instytucie Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie doszło do podpisania umowy dotyczącej współpracy pomiędzy Instytutem Technicznym Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku a Instytutem Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Podpis pod umową dotyczącą współpracy podpisali JM Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku dr inż. Mateusz Kaczmarski (którego w Krakowie reprezentował dyrektor Instytutu Technicznego dr Grzegorz Klimkowski) oraz Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych dr hab. Henryk Noga, prof. UP.

Celem głównym umowy o współpracy jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcanie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez:

  • wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia młodzieży i dorosłych,
  • realizację wykładów i prezentacji naukowych o uzgodnionej tematyce,
  • udział przedstawicieli w ważnych wydarzeniach Uczelni,
  • wspólne uczestniczenie w opracowaniu i realizacji zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • realizację wspólnych kursów zawodowych
  • zapraszanie przedstawicieli nauczycieli oraz Studentów na uroczystości związane z ważnymi dla Uczelni wydarzeniami,
  • umożliwienie zainteresowanym uczestnictwa w konferencjach naukowych, sesjach studenckich kół naukowych, wykładach otwartych, a także w imprezach sportowych i kulturalnych,
  • przeprowadzanie wykładów i specjalistycznych zajęć laboratoryjnych o uzgodnionej tematyce na terenach Uczelni

Galeria zdjęć

INSTYTUT TECHNICZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Reymonta 6 38-500 Sanok
Budynek C

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 982
Sekretariat 13 46 55 983
mibm@up-sanok.edu.pl