Mamy to! Magisterka z Mechaniki i budowy maszyn w PWSZ!

29.03.2019

Kolejna świetna wiadomość dla przyszłych i obecnych studentów PWSZ w Sanoku! Po jednolitych studiach magisterskich z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od października tego roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku ruszają studia magisterskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn!

banerstudiamechanikanowy.jpg

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na poziomie studiów II stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym.

Absolwent, realizując 4 semestralny cykl kształcenia na studiach magisterskich uzyska tytuł zawodowy magister inżynier. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, a także związanych z organizacją, utrzymaniem produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

Planowane praktyki i wyjazdy studyjne, również zagraniczne pozwolą na praktyczne zastosowanie uzyskanej wiedzy teoretycznej oraz zapoznanie się studenta z rzeczywistymi procesami jakie zachodzą w środowisku przemysłowym. Absolwent uzyska także umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2. 

Interdyscyplinarny zakres wiedzy umożliwi absolwentom zatrudnienie, m.in. w: biurach konstrukcyjnych i projektowych, działach utrzymania ruchu maszyn, laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontroli jakości, działach przygotowania i realizacji oraz nadzoru produkcji, działach remontowych, działach gospodarki magazynowej, planowaniu i monitoringu dostaw. Absolwent będzie także przygotowany do podjęcia samozatrudnienia poprzez założenie własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów III stopnia.

Rekrutacja elektroniczna kandydatów rozpocznie się 1 czerwca 2019 r.

INSTYTUT TECHNICZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Reymonta 6 38-500 Sanok
Budynek C

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 982
Sekretariat 13 46 55 983
mibm@pwsz-sanok.edu.pl