Koło Naukowe Mechaników

Koło Naukowe Mechaników powstało w 2008 roku. Koło w którym swoje zainteresowania rozwijają studenci kierunku mechanika i budowa maszyn. Celem koła jest przede wszystkim działalność naukowa, udział w studenckich seminariach i projektach badawczych,  poznawanie rozmaitych aspektów przyszłej działalności zawodowej, a także współpraca z ośrodkami badawczymi w całym kraju oraz z  lokalnymi przedsiębiorstwami i zakładami przemysłowymi.

Opiekun koła: dr inż. Zygmunt Żmuda