Plany studiów

I rok:

plany ogólne kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

plany ramowe specjalności na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

II rok:

plany ogólne kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

plany ramowe specjalności na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

III, IV rok:

plany ogólne kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

plany ramowe specjalności na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN: