Opiekunowie roczników

Wykaz opiekunów poszczególnych roczników oraz opiekuna praktyk studenckich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

studia I i II stopnia w roku akademickim 2023/2024

Pełniona funkcja Imię i nazwisko pracownika

Opiekun I roku studiów I stopnia (inż.)

dr inż. Jan Ziobro
Opiekun II roku studiów I stopnia (inż.) dr hab. Jacek Dziok, prof. ucz.
Opiekun III roku studiów I stopnia (inż.) dr Tomasz Pietrycki

Opiekun IV roku studiów I stopnia (inż.)

dr inż. Zygmunt Żmuda
Opiekun I roku studiów II stopnia (mgr)

dr Grzegorz Klimkowski

Instytutowy opiekun praktyk

dr inż. Leszek Tomczewski