Dyrektor Instytutu Technicznego

dr Grzegorz Klimkowski