Dyrektor Instytutu Technicznego

dr Grzegorz Klimkowski

Kadra prowadząca kształcenie w Instytucie Technicznym

 • dr Grzegorz Klimkowski
 • dr hab. Barbara Garbarz-Glos, prof. ucz.
 • dr hab. inż. Kazimierz Jaracz, prof. ucz.
 • dr hab. Rafał Reizer, prof. ucz.
 • dr hab. Jacek Dziok, prof. ucz.
 • dr inż. Leszek Tomczewski
 • dr inż. Żmuda Zygmunt
 • dr inż. Daniel Nycz
 • dr inż. Monika Stącel
 • dr inż. Jan Ziobro
 • dr inż. Dawid Wydrzyński
 • dr Tomasz Pietrycki
 • mgr inż. Ryszard Petryk
 • mgr inż. Maciej Penar
 • mgr inż. Futyma Krzysztof
 • mgr inż. Dariusz Święch
 • mgr inż. Witold Orzechowski
 • mgr inż. Agnieszka Podkalicka