Dyrektor Instytutu Technicznego

dr inż. Jan Ziobro

Skład Rady Instytutu Technicznego rok akademicki 2017/2018

  • dr inż. Jan Ziobro - przewodniczący Rady
  • dr hab. inż. Jan Zwolak, prof PWSZ - członek
  • dr hab. inż. Kazimierz Jaracz, prof PWSZ - członek
  • dr hab. Jacek Dziok, prof PWSZ - członek
  • dr inż. Stanisław Tor - członek
  • dr inż. Zygmunt Żmuda - protokolant
  • dr inż Daniel Nycz
  • Kamil Delijowski - student IIIr. SS
  • Andrzej Czebieniak - student IIIr. SN